Gia công chế tác đá quý tại Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

Gia công chế tác đá quý tại Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

Gia công chế tác đá quý tại Sài Gòn TP Hồ Chí Minh Gia công chế tác đá quý tại Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

0 Comments
Mặy dây nữ Tỳ hưu thạch anh tóc vàng bả mía ánh kim, bọc vàng

Mặy dây nữ Tỳ hưu thạch anh tóc vàng bả mía ánh kim, bọc vàng

Mặy dây nữ Tỳ hưu thạch anh tóc vàng bả mía ánh kim, bọc vàng Mặy dây nữ Tỳ hưu thạch anh tóc vàng bả mía ánh kim, bọc vàng

0 Comments
!!!SALEOFF!!! Set 2 viên: Natural Emerald & Natural Topaz thiên nhiên 100%

!!!SALEOFF!!! Set 2 viên: Natural Emerald & Natural Topaz thiên nhiên 100%

!!!SALEOFF!!! Set 2 viên: Natural Emerald (1.3cts, 8 x 6 x 4mm) & Natural Topaz (0.9ct, 6.2 x 4.1mm) thiên nhiên 100% (Kiểm định...

0 Comments
Đá bán quý Natural Dumortierite, Thạch Anh bông tuyết thiên nhiên

Đá bán quý Natural Dumortierite, Thạch Anh bông tuyết thiên nhiên

Đá bán quý Natural Dumortierite, Thạch Anh bông tuyết thiên nhiên Đá bán quý Natural Dumortierite, Thạch Anh bông tuyết t...

0 Comments
Đá quý Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald hình dạng chữ nhật 1ct

Đá quý Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald hình dạng chữ nhật 1ct

Đá quý Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald hình dạng chữ nhật 1ct Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald hình d...

0 Comments
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nước

Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nước

Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nước Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, ...

0 Comments
Đá Natural Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, cắt giác oval 3.02cts

Đá Natural Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, cắt giác oval 3.02cts

Đá Natural Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, cắt giác oval 3.02cts Đá Natural Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, cắt giá...

0 Comments
Đá Topaz thiên nhiên tròn 8li cắt giác xoàn

Đá Topaz thiên nhiên tròn 8li cắt giác xoàn

Đá Topaz thiên nhiên tròn 8li cắt giác xoàn Đá Topaz thiên nhiên tròn 8li cắt giác xoàn

0 Comments
Chuỗi mắt mèo 8li mix Tỳ hưu cẩm thạch huyết

Chuỗi mắt mèo 8li mix Tỳ hưu cẩm thạch huyết

Chuỗi mắt mèo 8li mix Tỳ hưu cẩm thạch huyết [** 2/5 Trung bình, tài chánh tầm 500k ] Chuỗi mắt mèo 8li mix Tỳ h...

0 Comments
Chuỗi Cẩm thạch Myanmar chuẩn A

Chuỗi Cẩm thạch Myanmar chuẩn A

Chuỗi Cẩm thạch Myanmar chuẩn A [** 2/5 Trung bình, tài chính tầm 500k] Chuỗi Cẩm thạch Myanmar chuẩn A

0 Comments