Mặt dây chuyền Mẹ Quan Âm Cưỡi Rồng , bằng đá Sapphire Yên Bái.
Bọc vàng 14k , đính 15 viên Kim cương 1,5mm và 15 viên Spinel 2,6mm