Viên Sapphire sao Lục Yên, tl 13.6cts, kt 15.8 x 14 x 5.5 mm