Giao kèm kiểm định PNJ, SJC, Liulab. 

Call/zalo 090 680 1399 Vũ.