Nhẫn Càn Long, nhẫn chạm khắc bằng các loại đá tự nhiên nguyên khối.