Đá quý Sapphire chế tác mặt nhẫn, mặt dây, tiền điếu, tượng Phật Di Lạc


Đá quý Sapphire chế tác mặt nhẫn, mặt dây, tiền điếu, tượng Phật Di Lạc
Đá quý Sapphire chế tác mặt nhẫn, mặt dây, tiền điếu, tượng Phật Di Lạcnhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.