Nhẫn nữ đá chủ Sapphire đen, vàng trắng

Nhẫn nữ đá chủ Sapphire đen, vàng trắng
Nhẫn nữ đá chủ Sapphire đen, vàng trắng