Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện, đá Mã Não
Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện, đá Mã Não