Đá quý Ruby đỏ huyết cắt giác facet dùng làm trang sức nhẫn, mặt dây chuyền, lắc tay

Đá quý Ruby đỏ huyết cắt giác facet
Đá quý Ruby đỏ huyết cắt giác facet