Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald 1.38cts hình oval đã kiểm định SJCĐá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald 1.38cts hình oval đã kiểm định SJC
Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald 1.38cts hình oval đã kiểm định SJCnhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.