Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald 1.38cts hình oval đã kiểm định SJC
Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald 1.38cts hình oval đã kiểm định SJC