Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald hình tròn 5.6li 0.79ct đã kiểm định SJC
Đá quý Ngọc Lục Bảo, Natural Emerald hình tròn 5.6li 0.79ct đã kiểm định SJC