Kim Cương tự nhiên mài giác Emerald có giấy kiểm định GIA


Kim Cương tự nhiên mài giác Emerald có giấy kiểm định GIA
Kim Cương tự nhiên mài giác Emerald có giấy kiểm định GIA

Quý khách cần thêm giấy chứng nhận PNJ vui lòng thêm phí