Nhẫn Càn Long, chuỗi hạt, lu thống bằng đá quý Ruby, Ngọc Myanmar, Sapphire tự nhiên 100%


Nhẫn Càn Long, chuỗi hạt, lu thống bằng đá quý Ruby, Ngọc Myanmar, Sapphire tự nhiên 100%
Nhẫn Càn Long, chuỗi hạt, lu thống bằng đá quý Ruby, Ngọc Myanmar, Sapphire tự nhiên 100%
Nhẫn Càn Long, chuỗi hạt, lu thống... các loại theo yêu cầu của ace, call/zalo 0906801399 Vũ, www.vinajewelry.com, tks cả nhà đã quan tâm!