Mặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấp

Mặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấpMặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấp
Mặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấpnhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.