Mặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấpMặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấp
Mặt lắc tay đá quý Ngọc Đế Quang 2 màu luỡng nghi bọc bạc cao cấp