!!!SALEOFF!!!

Set 2 viên: Natural Emerald (1.3cts, 8 x 6 x 4mm) & Natural Topaz (0.9ct, 6.2 x 4.1mm) thiên nhiên 100% (Kiểm định PNJ, Liulab, SJC... + phí), #1000k freeship!

Natural Emerald & Natural Topaz
Natural Emerald & Natural Topaz
Natural Topaz


Natural Emerald
Natural Emerald