Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nướcĐá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nước
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác tròn, chữ mhật, vuông, giọt nước