Ngọc cẩm thạch Myanmar Natural Jade đã kiểm định Liulab, chuẩn A

Ngọc Myanmar Natural Jade đã kiểm định Liulab, chuẩn A

Ngọc Myanmar Natural Jade đã kiểm định Liulab, chuẩn A
Ngọc Myanmar Natural Jade đã kiểm định Liulab, chuẩn Anhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.