Bạch Ngọc cẩm thạch Myanmar Natural Jade 21.27cts đã kiểm định Liulab, chuẩn A

Bạch Ngọc cẩm thạch Myanmar Natural Jade 21.27cts đã kiểm định Liulab, chuẩn A

Bạch Ngọc cẩm thạch Myanmar Natural Jade 21.27cts đã kiểm định Liulab, chuẩn A
Bạch Ngọc cẩm thạch Myanmar Natural Jade 21.27cts đã kiểm định Liulab, chuẩn Anhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác 100% tại các mỏ của Việt Nam, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.