Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam bằng bạc 925

Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam bằng bạc 925


Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam bằng bạc 925
Đá Ruby thiên nhiên hàng Lục Yên lên mặt dây nam bằng bạc 925

nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.