Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên chạm mẹ Quan thế âm 60.9cts

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên chạm mẹ Quan thế âm 60.9cts

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên chạm mẹ Quan thế âm 60.9cts
Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên chạm mẹ Quan thế âm 60.9ctsnhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác 100% tại các mỏ của Việt Nam, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.