Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc
Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên 18.4cts, dùng lên mặt dây, lắc tay vàng bạc

nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Vina Jewelry

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác 100% tại các mỏ của Việt Nam, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.