Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald Colombia tròn 8.5li


[**** 4/5 Khá, tài chính tầm 10m]

Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald Colombia tròn 8.5li
Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald Colombia tròn 8.5li