Đá Natural Ruby thiên nhiên qua xử lý 1.96cts, đã kiểm định Liulab.

#thachvujewelryruby
#thachvujewelry
#vinajewelry

Đá Natural Ruby qua xử lý 1.96cts, đã kiểm định Liulab.
Đá Natural Ruby qua xử lý 1.96cts, đã kiểm định Liulab.