Nhẫn nữ Natural Sapphire Phan Thiết, vàng 18kNhẫn nữ Natural Sapphire Phan Thiết, vàng 18k
Nhẫn nữ Natural Sapphire Phan Thiết, vàng 18k