Nhẫn nữ đá Citrine thiên nhiên, vàng trắng 18k


Nhẫn nữ đá Citrine thiên nhiên, vàng trắng 18k
Nhẫn nữ đá Citrine thiên nhiên, vàng trắng 18k