Nhẫn nam vàng trắng 18k, Sapphire Sri lanka xanh hoàng gia và Kim cương thiên nhiên


Nhẫn nam vàng trắng 18k, Sapphire Sri lanka xanh hoàng gia và Kim cương thiên nhiên
Nhẫn nam vàng trắng 18k, Sapphire Sri lanka xanh hoàng gia và Kim cương thiên nhiên