Đá Opal, Natural Opal thiên nhiên

Dùng lên nhẫn, mặt dây, lắc tay vàng bạc.Đá Opal, Natural Opal thiên nhiên
Đá Opal, Natural Opal thiên nhiên