Natural Tourmaline, Tourmaline thiên nhiên xanh lục đậm