Kim Cương thiên nhiên hàng tấm

Trắng sạch 2ly - 2.1ly
Trọng lượng : 1ct khoảng 32 viên
Kim Cương thiên nhiên hàng tấm


Kim Cương thiên nhiên hàng tấm