Nhẫn nữ đá Aquamarine thiên nhiên


Chất liệu : bạc 95
Đá chủ : Aquamarine thiên nhiên

Nhẫn nữ đá Aquamarine thiên nhiênNhẫn nữ đá Aquamarine thiên nhiên

Nhẫn nữ đá Aquamarine thiên nhiên

Nhẫn nữ đá Aquamarine thiên nhiên