Natural Citrin Thạch Anh Vàng

Vàng cam nhẹ nên có thể nói là rất vàng .
3ct - 9,5mm x 6,3mm 
2,2ct - 8,2mm x 6mm
1,8ct - 7,9mm x 5,5mm
Natural Citrin 
Hàng sạch trên 99%