Mặt dây chuyền chạm rồng đá Chalcedony

104,5ct
45mm x 36mm x 8mm
Natural Chalcedony 
Thiên nhiên 100%