Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên

Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên


Duy nhất 1 viên không tẩm dầu, không xử lý nhiệt thiên nhiên 100%, mã kiểm định PNJ : 54545 (có thể tra cứu trên website : http://www.pnjlab.com.vn/vn/DichVuKiemDinh/TraCuuSanPham.aspx )


nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Thạch Vũ

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.