Thiềm thừ Citrin vàng nhạt

Thiềm thừ Citrin vàng nhạtCụ Thiềm Thừ 3 chân , ngậm tiền vàng
Thiên nhiên 100% 
Citrin màu vàng nhạt 
266,8ct
Kính các bác
nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Thạch Vũ

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.