ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO CHUẨN COLOMBIANNgọc Lục Bảo 
Natural Emeral 
Trọng lượng : 2,46ct
Kích thước : 8,8mm x 7,2mm x 4,7mm