Mời các bác quẹo lựa ah, hàng < 3cts Colombian và Ấn Độ bao kiểm định khi khách đặt gạch.

Lh : 090 680 1399 Vũ.