Viên đá Sapphire mài Cabochon chất đá đã lên ngọc rất đẹp, bao kiểm định