Đá Sapphire dùng làm lên nhẫn rất đẹp vì có sao nhẹ

SP-06082016-04