Saleoff viên Ngọc Lục Bảo Emerald hàng Columbia giá rẻ, bao kiểm định.
Lh : 090 680 1399 Vũ.