Viên Emerald Ngọc Lục Bảo mài facet đã có giấy kiểm định PNJ không xử lý keo, nhiệt thiên nhiên 100% hàng Comlubia rất đẹp.
Lh: 090 680 1399 Vũ.