Viên Topaz trắng không được trong lắm, có mây đã kiểm định PNJ

Lh : 090 680 1399 Vũ.