BÁN 1 VIÊN ĐÁ SAPHIRE MÀU XANH LÁ TRONG SUỐT THIÊN NHIÊN 100% ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CỦA PNJ CÓ GIẤY TỜ ÉP VỈ ĐẦY ĐỦ