Sản phẩm: Đá Sapphire thiên nhiên mài fancet hình tam giác rất đẹp.
Trọng lượng: 0.85ct