Sản phẩm: Đá Zircon xanh thiên nhiên.
Hàng dầy đáy, lửa mạnh như xoàn, sạch 100%.
Bộ ba viên: Hai viên ovan, một viên tam giác, lên cặp bông tai với nhẫn thì khỏi chê.
Trọng lượng: hai viên ovan 1.6ct.
                         Viên tam giác: 1.1ct