Viên Peridot thiên nhiên lửa ngút trời!
Trọng lượng: 3.35ct
Kích thước: 10.5*8.5*5.5mm - lên nhẫn nam rất đẹp.