Sản phẩm: Viên đá SWAROVSKI chính hãng với giác cắt độc đáo không đụng hàng,
Cũng được liệt vào dạng hiếm.
kích thước tương đương 7.2ly