Sản phẩm: Pink Sapphire - Đá Sapphire hồng thiên nhiên.

Trọng lượng: 5.55ct
Kích thước: 10.8*8.9*05mm
Thích hợp: lên nhẫn nữ rất xinh.
Mã SP : SP-06082016-11