Sản phẩm: Viên đá của sự kết hợp giữa đá Rubyđá Sapphire thiên nhiên rất đẹp, có lửa.

Trọng lượng: 2.3ct
Mã SP : SP-06082016-08