Sản phẩm: Đá Sapphire vàng thiên nhiên.

Trọng lượng: 1.9ct
Mã SP : SP-06082016-12