Đá Sapphire trắng điểm xanh Lục Yên thiên nhiên.


Tl - Kt: 26.95ct - 21*15.5*07mm.
Mã SP : SP-06082016-05